POS Solution

ระบบขายหน้าร้าน

             โปรแกรม POS (Point Of Sale)  คือ เครื่องมือที่ใช้บริหารหน้าร้าน สำหรับธุรกิจ ค้าปลีก-ค้าส่ง อย่างไรก็ตาม ด้วยระบบการทำงานหรือนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ของผู้ประกอบการแต่ละราย ทำให้ การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จะตอบสนองตรงกับความต้องการ ด้วยงบประมาณที่เหมาะสม นั้น ไม่ง่ายเหมือนการ เลือกซื้อสินค้าอื่น ๆ ที่จับต้องได้ หรือ อ่านแค่ สเปคก็ตัดสินใจได้

ระบบขายหน้าร้าน

ระบบเงินเดือนและบุคคล

ระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์

วิเคราะห์และคัดสรร “ระบบ” เพื่อกิจการของท่าน

ระบบตามความต้องการ

TOP