ABOUT

เกี่ยวกับเรา

Werk Solution 1 เราคือผู้แทนจำหน่ายโปรแกรมที่มีประสบการณ์กว่า 17 ปี ในการในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งทำหน้าที่ คัดสรรโปรแกรมที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับธุรกิจ SME และเราครอบคลุมไปถึงการบริการหลังการขายครบวงจารทั้ง Software และ Hardware ตลอดจนระบบงานและระบบเอกสาร พร้อมสรรพด้วย 4 Solution ที่จำเป็น

1)  โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้าปลึก-ส่ง และ คลังสินค้า

2)  โปรแกรมระบบบัญชี

3)  โปรแกรมบริหารงานบุคคลและคิดเงินเดือน

4)  โปรแกรมบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์

TOP